STEA:n avustukset Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry:lle
 

Kohdennettu toiminta-avustus (Ak-avustus)

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden vertaistuen laadun ja saatavuuden parantaminen sekä vammaisjärjestöjen toimintaolosuhteiden säilyvyyden ja kehittämisen turvaaminen.
Kohderyhmänä ovat KVY:n jäsenyhdistysten aktiivit, erityisesti yhdistysten puheenjohtajat,
sihteerit ja muut vastuuhenkilöt.
Toimintamuotoina ovat vapaaehtoisten tukeminen toiminnan tavoitteiden mukaisessa toiminnassa järjestämällä tapaamisia, matalan kynnyksen kohtaamisia, koulutusta ja vertaistoimintaa.

 

Paikka auki! -avustusohjelma 2016-2019

KVY on hakenut ja saanut kahtena peräkkäisenä vuotena STEA:n avustuohjelman mukaista avustusta nuoren henkilön palkkaamiseen vuodeksi töihin. KVY on käyttänyt mahdollisuutta ja palkannut henkilöt toimistotehtäviin. Avustusohjelma päättyy KVY:n osalta 14.8.2018.

 

Kaupungin perusturvarahaston avustukset

KVY on hakenut ja saanut vuodelle 2018 avustusta erityisnuorten ryhmätoimintaan. Lisäksi saatiin avustusta kahden erityislapsille ja -nuorille sekä heidän perheille suunnattuihin tapahtumiin.

Eristyisnuorten ryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa perjantai-iltaisin. KVY käyttää avustusta toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja ohjaajien palkkioihin. Ryhmä on toimiva ja tällä hetkellä ainoa Kouvolassa toimiva erityisnuorille suunnattu oma nuorisoryhmä.

Kaupungin avustusta käytetään lisäksi kahden tapahtuman järjestämiseen. Toinen tapahtuma, jo perinteinen Rajatonta liikettä - tapahtuma syyskuussa ja toinen talvella järjestettävä Jäälauantai. Molemmissa KVY on mukana toimintaverkostossa, jossa on mukana Kouvolalaisia urheiluseuroja.

Kouvolan kaupungin kumppanuussopimus

Kumppanuussopimus tukee KVY:n toimintamahdollisuuksia järjestää aktiivista toimintaa 38:lle vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistykselle omissa toimitiloissa.
 

Tykkimäki Action Park -päivä

Haettu NV-yhdistystukea (Neurologisten vammaisjärjestöjen verkosto) erityisnuorten ja heidän perheiden yhteiseen Tykkimäki Action Park -päivään hiihtolomalla 2019.

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry KVY
Porukkatalo 1. krs.
Savonkatu 23
45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00