KYMENLAAKSON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY

Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys ry on perustettu vuonna 1973. Sen toimialueena on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri.

Yhdistys toimii yhteistyössä keskusjärjestön kanssa alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Yhdistys työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu kansanterveystyön hyväksi ja kansalaisten elämälaadun parantamiseksi.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 230. Jäsenmaksu on 16 euroa vuodessa.

Toiminta

  • Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
  • Tuetaan hoitajien jatkokoulutusta.
  • Järjestetään potilaille juhlapyhinä pientä tarjottavaa.
  • Kokousten yhteydessä osallistutaan lähialueen kulttuuritarjontaan.
  • Yhdistys järjestää liikuntailtoja, retkiä ja teemailtoja.
  • Verkostoituminen Etelä-Suomen alueen yhdistysten kanssa.
  • Pyritään yhteistyöhön muiden vammaisjärjestöjen kanssa.
  • Annetaan tarvittaessa vertaistukea.

Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, STEA:n, liiton ja kuntien avustuksilla. Vaalivuosina osallistutaan lipaskeräykseen.

 

YHTEYSTIEDOT

 
Puheenjohtaja
Sari Poutanen
Puh. 040 7228 400
 
Sihteeri
Mirva Pilli-Sihvola
 

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry KVY
Porukkatalo 1. krs.
Savonkatu 23
45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00