KOUVOLAN KUULO RY

Yhdistys on perustettu 1978. Jäsenenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta ollen vuoden 2016 lopussa 470. Yhdistyksen toimialueena on entisen Kouvolan ja Anjalankosken kaupungin - sekä Valkealan ja Elimäen kuntien alueet. Yhdistys toimii kuulovammaisten ja kuuroutuneiden yhdyssiteenä, vertaistukijana ja edunvalvojana.

Yhdistyksen toiminta painottuu kuulonlähipalveluun, vertaistukitoimintaan, tiedon välittämiseen ja virkistystoimintaan. Lähipalvelussa vaihdamme kuulolaitteen letkuja ja paristoja. Pesemme korvakappaleita ja opastamme kuulolaitteen käyttöä. Kuulolähipalvelu on maksutonta vapaaehtoispalvelua kaikille tarvitsijoille eikä velvoita asiakkaalta jäsenyyttä.

Kouvolan Kuulo järjestää erilaisia kerhotapahtumia ja retkiä. Kouvolan Kuulo ry:n tapahtumista ilmoitellaan mm. paikkakunnan lehdissä, yhdistyksen kotisivulla ja vammaisjärjestöjen palstalla.

 

YHTEYSTIEDOT

 
Puheenjohtaja
Raija Peuhu
Puh. 050 3482 894
 
Sihteeri
Airi Pystynen
 
Jäsenasiat
Jari Hietala
 

Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry KVY
Porukkatalo 1. krs.
Savonkatu 23
45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00