Etusivu » Toiminta

Toiminta

KVY tarjoaa erinomaiset kokoontumistilat yhdistyksille Porukkatalon ensimmäisessä kerroksessa. Yhdistykset hyödyntävät tiloja monipuolisesti niin kokouksiin, vertaistapaamisiin, luentoihin kuin harrastusryhmienkin kokoontumisiin.

KVY järjestää säännöllisesti tuolijumppaa, neule- ja nettikahvilatoimintaa ja pitää yllä erityisnuorten ryhmän toimintaa. Lisäksi järjestetään erilaisia koulutuksia, luentoja ja tapahtumia. KVY:n henkilökunta antaa matalan kynnyksen apua toimisto- ja tietotekniikka-asioissa. KVY tiedottaa omasta ja jäsenyhdistysten toiminnasta eri kanavia käyttäen ja pyrkii edistämään kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta.

Neulekahvila

on vertaistukitoimintaa aidoimmillaan. Kahvilassa pääsee tapaamaan ihmisiä, rupattelemaan ja viihtymään iloisessa seurassa. Mukaan voi ottaa oman käsityön tai tulla juttelemaan, juomaan kahvia ja parantamaan maailmaa. Kahvila on avoin kaikille.

Tuolijumppa

on ohjattua jumppaa tuolin avulla omaan tahtiin. Mieli ja keho pysyy vetreänä. Ryhmä on avoin kaikille halukkaille.

Nettikahvila

Netin ja älypuhelimen käytön hallinnan myötä pyrimme tukemaan ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa ja sosiaalisia verkostoja. Nettikahvilassa saa niin henkilökohtaista tukea kuin ryhmäopastusta kahvikupposen kera. Opastajina toimivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat ja KVY:n henkilökunta. Opastus on kaikille avointa.

Koulutukset ja luennot

KVY:n järjestämillä koulutuksilla kehitetään yhdistysten toimintaa ja vapaaehtoistyötä. Koulutuksia järjestetään eri aiheista tarpeen mukaan, esim. ”Mielenterveyden ensiapu 1”, ”Vertaisryhmän ohjaaja”, ”Talouskoulutus”. KVY:n ja yhdistysten järjestämien luennoitsijoiden kautta saa paljon uutta tietoa esim. eri sairauksista.

Tapahtumat ja retket

Perinteisten joulukuun Puurojuhlan, syksyn matkan Apuvälinemessuille ja kevään teatteriretken lisäksi KVY järjestää monenlaisia tapahtumia kuten erityisnuorten Erkkapop-musiikkitapahtuma ja Actionpark-aamupäivä, Vapaaehtoistreffit yhdistystoimijoiden ja vapaaehtoisten kohtaamiseen, Marrasmyyjäiset ja erilaiset vertaistapaamiset.