POHJOIS-KYMEN PSORIASISYHDISTYS RY

Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 1977. Jäsenenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 237. Yhdistyksen toimialueena on Kouvola ja Iitti. Yhdistys toimii psoriaatikoiden yhdyssiteenä, vertaistukijana ja edunvalvojana.

Yhdistyksen toiminta painottuu vertaistukitoimintaan, tiedon välittämiseen ja virkistystoimintaan.

Jäsenemme saavat erilaisia valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja sekä Ihonaika-lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

YHTEYSTIEDOT

Kotisivu: www.p-kpsori.fi

Facebook: https://www.facebook.com/kymenpsoriaatikot/

Puheenjohtaja

Seija Finnberg

Puh. 040 562 5697

puheenjohtaja(at)p-kpsori.fi

Sihteeri

Seija Heimon

sihteeri@p-kpsori.fi

Jäsenasiat

Petteri Luukkonen

luukkonen.petteri@gmail.com