Etusivu » Osaksi työhön- hanke

Osaksi työhön- hanke

Osaksi työhön – hankkeessa kohderyhmänä ovat TE- toimiston osatyökykyiset sekä alle 30- vuotiaat pitkäaikaistyöttömät henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on työkokeilujen avulla kehittää ja parantaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaamista, työelämätaitoja ja työmarkkinavalmiuksia. Tavoitteena on hankkeeseen osallistuvien työllistymistä koskevien suunnitelmien ja tavoitteiden selkiyttäminen, mahdollisuuksien ja esteiden kartoittaminen sekä työllistymisen edistäminen. Hanke tekee osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi myös ohjaus-, neuvonta- ja vaikuttamistyötä yhteistyötahojen kanssa.

Osaksi työhön – hankkeen aikana arvioidaan asiakkaiden tarve yksilöllisesti. Alkuhaastattelun aikana keskustellaan asiakkaan tilanteesta ja työkokeilun mahdollisuudesta. Tapaaminen voi johtaa työhaastatteluun, jossa kartoitetaan asiakkaan vahvuuksia ja osaamista sekä etsitään yhdessä sopivia työkokeilutehtäviä.

Työhaastattelun johtaessa työkokeiluun, työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi erilaisia toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Työkokeilu työtehtäviä ovat mm:

  • IT-neuvonta
  • tapahtumajärjestelyt ja -toteutus
  • siistiminen
  • arkistointi
  • tiedon etsintä
  • pienimuotoisesti taloushallinto
  • pienimuotoisesti viestintä

Työkokeilu toteutetaan Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistyksen (KVY) toimitiloissa Porukkatalolla hankevastaavan ohjauksessa. On mahdollista, että hankkeeseen osallistuvalle henkilölle löytyy ensimmäisen kuukauden jälkeen hänen tarpeitaan paremmin vastaava työkokeilupaikka tai palkkatukipaikka joltakin hankkeen yhteistyökumppanilta. Tällöin hankevastaava on vastuussa asiakkaasta siirtymäaikana sekä mukana asiakkaan perehdytyksessä uuteen tehtävään. Hankevastaava hoitaa asiakkaan seurannan ja raportoinnin, vaikka asiakas siirtyisi yhteistyökumppaneille. Työkokeilu voi jatkua myös KVY: llä kuukauden jälkeen, jos sopivampaa yhteistyökumppania ei löydy. Toiminta tapahtuu työkokeiluun liittyvien säännösten mukaisesti.

Työkokeilujen aikana kartoitetaan osallistujien työelämätaitoja sekä osatyökykyä aiheuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat osallistujan työllistymiseen tai koulutusmahdollisuuksiin. Jakson aikana hankevastaava tukee asiakasta ja pohtii yhdessä asiakkaan kanssa realistisia jatkotavoitteita.

Hankkeen toiminta täydentää viranomaispalveluja. Asiakkaan yhteydenpito TE-palveluihin tapahtuu pääasiassa sähköisesti ja henkilökohtaisia tapaamisia on harvoin. TE-hallinnon asiantuntijoilla ei välttämättä ole käytössään viimeisintä tietoa henkilön työllistymiseen vaikuttavista asioista ja esim. terveydentilasta. Työkokeilujakson aikana saadaan konkreettista lisätietoa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työkyvystä, työelämätaidoista ja osatyökykyä aiheuttavista tekijöistä, jotka vaikuttavat työllistymiseen tai koulutusmahdollisuuksiin.

Tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto muiden työllistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa edesauttaa hankkeen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Samalla Osaksi työhön- hanke voi oman erityisosaamisen kautta tuoda uutta tietoa osatyökykyisten työllistämisestä muille hanketoimijoille, viranomaisille, yrityksille ja yhdistyksille. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva yhteistyöverkosto hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa
Minna Marttila
Hankevastaava
minna.marttila(at)kvyry.fi
045 7833 9744

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/