Nepsytic ry

Nepsytic ry on Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton ja ADHD-liiton
jäsenyhdistys. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään synnynnäisten kielellisten häiriöiden,
adhd-tyyppisten oireiden sekä autismin kirjon hoitoa ja kuntoutusta sekä tekemään tunnetuksi
edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Nepsytic ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-
oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä
ja tukena. Yhdistyksen toiminta pitää sisällään kokouksia ja vertaistukiryhmien tapaamisia.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja: Kata Salmi
Sähköposti: puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com
Puhelin: 040 7320 285
Kotisivu: Nepsytic.fi

Facebook: https://www.facebook.com/Nepsyticry/