Nepsytic ry

Nepsytic ry on Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton ja ADHD-liiton

jäsenyhdistys. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään synnynnäisten kielellisten häiriöiden,

adhd-tyyppisten oireiden sekä autismin kirjon hoitoa ja kuntoutusta sekä tekemään

tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä.

Nepsytic ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-

oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä

ja tukena. Yhdistyksen toiminta pitää sisällään kokouksia ja vertaistukiryhmien tapaamisia.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja: Kata Salmi

Sähköposti: puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com

Puhelin: 040 7320 285

Kotisivu: Nepsytic.fi

Facebook: https://www.facebook.com/Nepsyticry/