KOUVOLAN LUUSTOYHDISTYS RY

Luustoliitto on vuonna 2004 perustettu osteoporoosia sairastavien potilasjärjestö sekä kansanterveysjärjestö. Luustoliitto on keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat luusto- ja osteoporoosiyhdistykset.

Yhdistyksessä järjestetään vertaistuki-ja liikunta ryhmää, luentoja sekä kokouksia.

Luustopiiri- ryhmä on luustokuntoutujien muodostama vertaisryhmä.

Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista apua ja tukea, jota samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt yhdessä jakavat.

Luut toimivat yhdessä lihasten kanssa elimistön tukirankana ja mahdollistavat liikkumisen. Luuston tehtävänä on myös suojata sisäelimiä, kuten sydäntä, keuhkoja ja aivoja. Lisäksi luusto toimii elimistön mineraalien varastona. Aikuinen omaa noin 206 luuta.

osteoporoosissa on kyse luuston tavanomaista runsaammasta haurastumisesta. Luuston haurastuu jos luunsyöjäsolut toimivat tehokkaammin rakentajasoluihin verrattuna.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Riitta Ala-Mäyry
riitta.alamayry(at)gmail.com
Puh. 040 521 1203

Kotisivu: https://luustoliitto.fi/jasenyhdistykset/kouvolan-luustoyhdistys/