Etusivu » Kokemustoimijat

Kokemustoimijat

KVY:n kokemustoimijat

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka on saanut perusvalmiudet toimia kouluttajana mm. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa. Kokemustoimijat pitävät kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja tai osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. Kokemustoimija avaa opiskelijoille toisenlaisen näkökulman ihmisten arkeen ja elämäntilanteisiin, kuin heidän saamansa muu ammatillinen koulutus.

Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavaan. Yhtä kokemustoimijan prototyyppiä ei ole, vaan kokemustoimijoina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kunkin kokemustoimijaksi ryhtyvän on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Niistä tärkein on, että oman elämäntilanteensa kanssa on sinut. Lisäksi sairastumisesta tai vammautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.

Kokemustieto

Kokemustieto, jota kouluttajat jakavat, on heidän omaa tai läheistensä kokemusta sairauden tai vamman kanssa elämisestä. Tämä arjen asiantuntijuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden peilata muun opetuksen kautta saatua näkökulmaa sairauksiin ja vammoihin. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiksi, kuten lääkäreiksi, sairaanhoitajiksi, lähihoitajiksi, fysioterapeuteiksi, toimintaterapeuteiksi ja sosionomeiksi opiskelevien ymmärrys potilaan kokemusmaailmasta syvenee kokemustoimijoiden tarjoaman kokemustiedon myötä.

Kokemustoimijuuden tavoite

Kokemustoimijuuden lopullinen päämäärä on opiskelijoiden parantuneiden kohtaamistaitojen avulla muuttaa/vähentää stereotyyppistä asennoitumista ja edistää sairaiden, vammaisten ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Mahdollista koulutustarvetta seuraa ja lisätietoja antaa KVY:n toiminnanjohtaja Katja Valkeinen sähköpostitse katja.valkeinen(at)kvyry.fi tai puhelimitse 040 744 9439.

Kokemustoimijan tilaus

Tämän lomakkeen kautta voit tilata kokemustoimijoita puhumaan oppilaitoksiin tai tilaisuuksiin. Voit myös olla yhteydessä kysyäksesi lisää kokemustoiminnasta KVY:llä. 

Lomakkeen ottaa vastaan toiminnanjohtaja Katja Valkeinen, joka välittää pyynnön kokemustoimijoille. Jokainen kokemustoimija tekee oman päätöksen mahdollisuudesta osallistua oman aikataulunsa mukaisesti. Olemme sinuun pian yhteydessä!

KVY:n kokemustoimijat eivät ota palkkiota osallistumisestaan. 
Matkakorvaukset toivomme tilaajan huomioivan ja hoitavan kokemustoimijan toivomuksen mukaisesti.