PÄIJÄT-HÄMEEN MIELENTERVEYSOMAISET – FINFAMI RY/ KOUVOLAN RYHMÄ

Järjestö mielenterveysomaisten asialla, jäsenille tarjolla ohjausta ja tukea, yksilökeskustelua ja omaisneuvontaa, vertaistukiryhmiä, virkistystoimintaa ja retkiä sekä omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja työ mielenterveysomaisten

hyvinvoinnin edistämiseksi. Avullamme omaiset voivat jakaa kokemuksiaan,

saada tietoa psyykkisistä sairauksista ja oppia hyödyntämään voimavarojaan.

 Kouvolassa järjestetään voimavarakoulutuksia ja omaisten valmennus kursseja.

Toiminta on tarkoitettu kaikille omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Voimavarakoulu materiaaleineen on maksuton. Voimavarakoulun tarkoituksena on ennaltaehkäistä uupumusta ja kartuttaa voimavaroja sekä tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia.

Omaisten valmennus kurssilla käsitellään mm. palvelujärjestelmää, läheisen sairastumisen herättämiä tunteita, omaa jaksamista ja arjen sujumista.

YHTEYSTIEDOT

Osoite: Kaapelikatu 9

45120 Kouvola

Puheenjohtaja

Marja-Liisa

malluleinonen(at)gmail.com

Puh. 040 724 6080